top of page

NADANÍ 

FIE je unikátní program určený pro celkový kognitivní rozvoj dětí, a to již od předškolního věku (4-5 let). Pro předškolní děti jsou vyhrazeny dopolední kurzy.

Po vzájemné dohodě je možné otevřít odpolední kurz pro nadané školní děti. 

Při práci s FIE jsou děti vedeny k vlastní odpovědnosti za svoje jednání, rozvoji samostatného a kritického myšlení, učí se pracovat s chybou. Je podporováno logické a divergentní myšlení. Postupně se upravuje případné specifické chování, snižuje se egocentrismus. Dětem se nejen zvyšuje sebevědomí, ale stávají se citlivější vůči svému okolí, učí se duševní práci.

Dospělí  by si měli být vědomi, že připravujeme naše děti na život v budoucím světě o kterém dnes skoro nic nevíme, na povolání, která ještě neexistují.

bottom of page