top of page

LPAD (Learning Propensity Assessment Device)

LPAD je dynamické vyšetření, které volíme tam, kde nám běžné (statické) testy ukazují nevyrovnané, nízké nebo hraniční výsledky, kde výsledky standardních testů neodpovídají fungování dítěte. U klientů méně úspěšných je úkolem lektora určit a provést co nejpřesnější vyšetření podmínek, které brání jedinci být úspěšný. Učební potenciál byl dříve považován za neměnný, ale LPAD nám umožňuje vidět klienta v jiném světle.

Cílem je odhalit možnosti a schopnosti jedince, zjistit deficitní procesy, které mohou bránit jeho rozvoji a najít nejlepší způsob, jak ho vzdělávat. Prof. Feuerstein vnímal inteligenci jako dynamický seberegulační proces, stav, který lze měnit. Každý jedinec je schopen modifikovatelnosti, má potenciál ke změně. 

LPAD lze využít i k akceleraci dítěte. Dětem je zapotřebí poskytnout informace potřebné k tomu, aby se lépe orientovaly ve světě. S obsahem bychom měli děti vybavit i potřebnými „nástroji“, aby si dokázaly poradit s podněty, kterým jsou vystavovány.

LPAD si neklade za cíl určit skryté struktury, nýbrž je vytvářet – často od začátku. Cílem je nalézt nejvhodnější formu zprostředkování, která má za cíl vytvořit takovou strukturu myšlení, která směřuje od současného stavu ke stavu žádoucímu, přestože se z genetických, vývojových či důvodů stáří klienta jeho stav jeví jako neměnný. 

LPAD vyšetření trvá cca 4-5 h po tři dny, které nemusí následovat po sobě (např. jedno sezení týdně po dobu tří týdnů).

bottom of page