top of page

Mgr. Věra Fixová

speciální pedagog

Jsem speciální pedagog a velice si vážím toho, že se mi podařilo získat vzdělání v Instrumentálním obohacování (FIE) u doc. PhDr. Věry Pokorné, přímé žačky profesora R. Feuersteina.
FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment Program) je vědecká metoda, která je součástí výuky budoucích pedagogů a psychologů na Karlově Univerzitě a je využívána i v mnoha dalších zemích.

Obě metody – FIE a Elkonin - byly přeloženy a kodifikovány pro potřeby ČR a v současnosti se šíří do škol.

S ohledem na dlouholetou aktivní praxi mi byla přidělena celoživotní licenci na využití všech instrumentů FIE a LPAD od ICELP (International Center for Enhancement of Learning Potenational, Izrael; www: icelp.info).

Vzdělání

  • FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK)

  • LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael),

  • DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku),

  • Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK

  • Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar – diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav

  • Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP)

  • pravidelná aktivní účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, neurokognitivním vědám v pedagogice atd.

 

 

KONTAKT

Email

vera@fixova.cz

Telefonní kontakt

+420 603 195 940

Kde kurzy probíhají

Dobřichovice

bottom of page