LPAD (Learning Propensity Assessment Device)

LPAD je dynamické vyšetření, které volíme tam, kde nám běžné (statické) testy ukazují nevyrovnané, nízké nebo hraniční výsledky, kde výsledky standardních testů neodpovídají fungování dítěte. U klientů méně úspěšných je úkolem lektora určit a provést co nejpřesnější vyšetření podmínek, které brání jedinci být úspěšný. Učební potenciál byl dříve považován za neměnný, ale LPAD nám umožňuje vidět klienta v jiném světle.

Cílem je odhalit možnosti a schopnosti jedince, zjistit deficitní procesy, které mohou bránit jeho rozvoji a najít nejlepší způsob, jak ho vzdělávat. Prof. Feuerstein vnímal inteligenci jako dynamický seberegulační proces, stav, který lze měnit. Každý jedinec je schopen modifikovatelnosti, má potenciál ke změně. 

LPAD lze využít i k akceleraci dítěte. Dětem je zapotřebí poskytnout informace potřebné k tomu, aby se lépe orientovaly ve světě. S obsahem bychom měli děti vybavit i potřebnými „nástroji“, aby si dokázaly poradit s podněty, kterým jsou vystavovány.

LPAD si neklade za cíl určit skryté struktury, nýbrž je vytvářet – často od začátku. Cílem je nalézt nejvhodnější formu zprostředkování, která má za cíl vytvořit takovou strukturu myšlení, která směřuje od současného stavu ke stavu žádoucímu, přestože se z genetických, vývojových či důvodů stáří klienta jeho stav jeví jako neměnný. 

LPAD vyšetření trvá cca 4-5 h po tři dny, které nemusí následovat po sobě (např. jedno sezení týdně po dobu tří týdnů).