top of page
Untitled-4Artboard-1-1.jpg

Neurokognitivní program pro celkový rozvoj jedince

individuální využití nejen pro děti běžné populace, ale i pro nadané či děti s nerovnoměrným vývojem

PŘEDŠKOLACI

Kombinace FIE a metody D. B. Elkonina (viz níže) velmi dobře simuluje školní docházku. V ročním programu si děti vytvoří představu početní řady, zvládnou principy základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Naučí se sluchem rozlišovat jednotlivé hlásky ve slově, přiřadit k hláskám žeton (symbol písmena), rozlišovat souhlásky a samohlásky, určovat jejich délku. Vyřeší se případné grafomotorické obtíže. Děti se naučí systematické práci, práci s chybou, plánování, respektování názoru ostatních, postupně se omezuje impulzivní jednání. Zařazována jsou i preventivní cvičení předcházející poruchám učení. 

SENIOŘI A DOSPĚLÍ

Mozek je sval, který bez cvičení začíná ochabovat. Nejen stoupající věk, ale i používání informačních technologií a přebytky informací přispívají k úbytku duševních funkcí. Pro jejich udržení nebo obnovu nestačí pouze luštit křížovky, je zapotřebí aktivnější přístup. FIE je strukturovaný vědecký program, který to umožňuje. Vždy je výhodnější úbytku kognitivních schopností předcházet než obtížně ztrátu nahrazovat. FIE, jako neurokognitivní program, lze využít k obnovení či vytvořeních nových přemostění a umožnit tak rehabilitaci klienta i po mozkových příhodách.

NADANÍ

FIE pro předškoláky nám často ukáže na skryté nadání dítěte. Práce v „zóně nejbližšího vývoje“, která je při FIE využívána, umožňuje dětem projevit své schopnosti bez závislosti na dosavadních znalostech. Není neobvyklé, že je rodičům doporučeno další vyšetření pro potvrzení výjimečného nadání dítěte. Kurzy FIE jsou výhodné nejen pro děti, které byly identifikovány jako nadané, ale i pro děti jejichž rodiče cítí, že jejich dítě má výjimečný potenciál.

bottom of page